Nakit Akışı Yönetimi

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

1. Nakit akışının önemi nedir?

Finans yönetiminin sağlıklı yapılabilmesi ve stratejik kararların alınabilmesi için, nakit akışının doğru kurgulanması, hedeflenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Nakit akışı yönetimi genel olarak, doğmuş alacak ve borçların haftalık ve aylık takibi olarak anlaşılmaktadır. Bunun adı nakit akışı yönetimi değil, ödemeler dengesi takibidir.

2. Nakit akışı hesaplaması nasıl yapılır?

 • Doğmuş alacak ve borçların yaşlandırılması ile oluşturulacak ödemeler dengesi yanı sıra,
 • Devam eden faaliyetlerden; alış, satış, kârlılık, stok ve vade dikkate alınarak oluşacak operasyonel nakit akışı ile birlikte yapılmalıdır.

3. Nakit akışının doğru planlanmaması durumunda;

 • Mal alış ve satış hedeflemesinin
 • Kârlılık ve verimliliğin
 • Üretim ölçeğinin
 • Stok yönetiminin
 • Fiyatlama stratejisinin
 • Yatırım öngörüsünün
 • Her bir grup mal veya hizmetin nakit akışına ve kârlılığa etkisinin
 • Nakit açığı veya fazlasının
  doğru tespiti ve neticesinde doğru finansman modelinin kurgulanması imkansızdır.

İş adamı üç top oynayan cambaz gibidir. Bu toplardan ikisi lastik (satışlar ve kâr), biri camdandır (nakit akışı). Lastik toplar yere düşse de tekrar yükselir ama cam top düşerse kırılır ve oyun biter.

Üzeyir Garih

4. Nakit akışı yönetiminde, neden CFO?

400’den fazla firma üzerinde deneyimlediğimiz, geliştirdiğimiz ve teyit ettiğimiz “Nakit Akışı Simülasyon Modülü”müz ile firmalarımızın hizmetindeyiz.

CFO tarafından;

 • Firmanın mevcut faaliyetleri (üretim ve ölçek, satış performansı, maliyet unsurları, stok politikası, fiyatlama stratejisi, finansman yönetimi) detaylı olarak incelenir.
 • Üretimi gerçekleştirilen veya ticareti yapılan her bir grup mal ve hizmet için; satış performansı, maliyet unsurları (kârlılık), fiyatlama stratejisi, ölçek kullanımı ve nakit akışına etkisi tespit edilir.
 • Mevcut performans dikkate alınarak baz senaryo çalışılır ve buna göre aylık ve yıllık bazda nakit açığı/fazlası öngörülür.
 • Kârlılık ve verimliliğin arttırılabilmesi ve doğru finansman modelinin belirlenebilmesi için, farklı senaryolar çalışılır ve en doğru model belirlenerek, hedef nakit akışı oluşturulur.
 • Nakit akışı yönetiminde kullandığımız, deneyimlediğimiz ve doğruluğunu teyit ettiğimiz ana ürünümüz “Hedef Nakit Akışı Simülasyonu”dur. Bu simülasyon, finans yönetiminin temelini oluşturur ve her ay hedeflenen nakit akışı kontrol edilir.
 • Finans yönetiminin temelini, nakit akışı yönetimi oluşturmaktadır. Bankalar ile geliştirilecek güvene dayalı ilişki için, nakit akışının bankalarla düzenli olarak paylaşılması önemlidir.
 • Talep edildiğinde; CFO tarafından hazırlanan ve bir anlamda kredi tahsis raporu mahiyetinde olan “Tanıtım ve Değerlendirme Raporu” “Nakit Akışı Raporu” ile birlikte oluşturularak, her üçer aylık dönemde bankalar ile paylaşılır.

 

Detaylı bilgi için “Esas Olan Nakit Akışı” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz