Firma Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi
(İlave Kredi Temini – Kredi Yapılandırma)

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

1. Firma Banka İlişkilerinin Geliştirilmesi
(İlave Kredi Temini – Kredi Yapılandırma)

Bankacılık deneyiminin yanı sıra, 400’den fazla firmanın firma-banka ilişkilerini kurgulamış bir finans ekibi olarak, hedefimiz, firmalarımızın banka ilişkilerini güven üzerine geliştirmesine yardımcı olmaktır.

2. Firma Banka İlişkilerinin Geliştirilmesinde Neden CFO Finansal Hizmetler A.Ş.?

 • Finansın ana kaynağını, finansal borçlar oluşturmaktadır.
 • Banka, risk yöneten bir kuruluştur. Risk ise belirsizliktir. CFO’nun hedefi, bu belirsizliği öncelikli olarak firması için belirli hale getirmek, dolasıyla riski yönetilebilir kılmak ve finans kuruluşlarına doğru anlatmaktır.
 • Detaylı incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde, firmaların nakit akışı simülasyonu oluşturularak, ihtiyaç duyacağı finansman modeli belirlenir.
 • Hedef firma faaliyetleri paralelinde, ihtiyaç duyulan/duyulacak kredi tutarı ve kredi çeşidi belirlenerek, finans kuruluşları ile paylaşılır.
 • Firmanın doğru anlatılabilmesi adına, kredi raporu mahiyetinde olan “Tanıtım ve Değerlendirme Raporu” oluşturularak, finans kuruluşları ile paylaşılır.
 • Her üçer aylık geçici beyanname döneminde, bu rapor güncellenerek finans kuruluşları ile paylaşılır.
 • Bu şekilde, finans kuruluşlarının firmayı doğru tanıması ve üçer aylık dönemler ile takip edebilmesi sağlanmış olur.
 • “Nakit Akışı Simülasyon Modülümüz” ile, firmanın mevcut durumu ve neyi hedeflemesi gerektiği tespit edilmiş olur. İlave kredi tahsis imkanı sınırlı olan firmalarda ise kredi yapılandırması, ilave kredi temini kadar önemlidir.
 • Kredi yapılandırmasına karar verilmesi durumunda; yine aynı şekilde raporlamalar yapılarak finans kuruluşları ile paylaşılır ve gerekli sunumlar yapılarak, kredilerin nakit akışına uygun bir şekilde yapılandırılmasına imkan sağlanır.
 • Kredi yapılandırması kapsamında, finans kuruluşları ile münferit görüşmeler yapılabileceği gibi, bütün finans kuruluşlarının birlikte katılacağı toplantılar da düzenlenerek müşterek yapılandırma yoluna gidilebilir.
 • CFO Finansal Hizmetler A.Ş., “Finansal Yeniden Yapılandırma” (FYY) mevzuatı kapsamında, bankalarca görev verilen “Uzman Kuruluş” statüsündedir. FYY, yasa ile sağladığı önemli avantajlar nedeni ile müşterek yapılandırmalarda tercih edilmesi önerilen bir mevzuattır.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz