Finansal Yeniden Yapılandırma - FYY

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

1. FYY nedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesine göre Türkiye’deki bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleriyle kredi ilişkisindeki borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarının çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında yapılandırılmasıdır.

2. FYY’nin amacı nedir?

Banka ve finansal kuruluşlara borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun  yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçlularının alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan sağlamaktır.

3. FYY’nin kapsamı nedir?

  • Kredi borçlarının vadelerinin uzatılması
  • Kredilerin yenilenmesi
  • İlave yeni kredi verilmesi
  • Vergi avantajları
  • Anapara, faiz, temerrüt faizi ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağın indirilebilmesi veya bunlardan vazgeçilebilmesi
  • Anapara, faiz veya kâr payı alacaklarının; kısmen veya tamamen iştirake çevrilebilmesi, aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik edilebilmesi, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye edilebilmesi, satılabilmesi, bilanço dışına çıkarılabilmesi

4. FYY Çerçeve Sözleşmesine dahil olan kuruluşlar kimlerdir ?

5. FYY’ye kimler başvurabilir ?

Haklarında iflas kararı bulunan borçlular hariç çerçeve sözleşmesine imza atmış kuruluşlara borcu olan tüm ticari işletmeler başvurabilir.

6. FYY’ye nasıl başvurulur ?

  • Talep edilen yapılandırmaya ilişkin detaylı bir ödeme planı ve nakit akışı içeren fizibilite raporu hazırlanması sonrasında çerçeve anlaşmasını imzalamış en yüksek 3 alacaklı kuruluştan birine başvuru yapılabilir.
  • Kendisine başvurulan alacaklı kuruluş, başvurunun Bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği vb. gerekçelerle FYY sürecinin devam ettirilmeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise, ret gerekçelerini belirterek alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir.

7. FYY süreci nasıldır, aşamaları nedir ?

1

Başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararı oluşturulamadığında süreç sona erer.
2

Bu süre, alacaklı kuruluşların alacak toplamının 2/3’ünü ve alacaklı kuruluşların en az ikisinin aynı yöndeki kararıyla en fazla 90 gün uzatılabilir.
3

Alacaklı kuruluşların alacak tutarı olarak 3’te 2’sinin aynı yönlü kararı halinde toplam süre bir yılı aşmamak üzere görüşme karar alınana kadar devam eder.
4

Çerçeve anlaşması süresi içinde en fazla 2 kere başvuru yapılabilir.
5

Başvurulan alacaklı kuruluşa usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili alacaklı kuruluşlar ile paylaşılmasıyla durumun korunması süreci başlar.
6

Borçlunun, başvuru tarihinden önce herhangi bir alacaklı kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipleri sonucu;
• Satış günü alınmış olması
• İhalenin feshi davasının sürmesi
• Borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması
• Tasarrufun iptali davasının devam etmesi FYY’yi etkilemez.
7

FYY Sözleşmesinin İmzalanması FYY’ye dahil kuruluşların 2/3’ü ve en az iki alacaklı kuruluşun onayına tabidir.
8

İlave kredi kullandırımı tek bir alacaklı kurum olması durumunda alacaklının kabulüyle, 2 alacaklı kurum olması durumunda oy birliğiyle, 3 ve daha fazla alacaklı kurum olması durumunda alacak tutarı bakımından alacak tutarının 2/3 ve kurum sayısı bakımından en az iki alacaklı kurumun kabulüyle mümkündür.
9

Anaparadan kısmen veya tamamen vazgeçilmesi, iştirake çevirme için bir bedel karşılığı devir ya da temlik etmek, tasfiye etmek; alacaklıların tamamının kabulü ile mümkündür.
10

Lider banka seçimi ödeme planı değişikliği için ise, alacak tutarının 2/3'ü ve en az iki alacaklı kuruluş onayı aranır.
11

Büyük ölçekli uygulamada, anlaşmada yer almayan tüm hususlarda karar nisabı, alacak tutarının 2/3'ü ve en az 2 alacaklı kuruluşun kabulüyle karar alınmaktadır.
12

Küçük ölçekli uygulamada, ilave kredi kullandırımı yapılamamakta birlikte, izin verilen (vade, ödemesiz dönem, taksit sıklığı, faiz oranı, yapılandırma para birimi, ilave kredi kullanımı, borç silme, ödeme planı revizesi) uygulama dışında işlem yapılması istenildiğinde, alacaklı kuruluşların %100 kabulüyle büyük ölçekli uygulama süreci kullanılır.

Firmamız, Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) mevzuatı kapsamında bankalar konsorsiyumu tarafından kabul görmüş, firmanızın finansal geleceğini planlayan uzman bir kuruluştur.

8. FYY kimler için uygundur?

Hakkında iflas kararı bulunmayan, borçlarının büyük bölümü FYY’ye dahil finansal kuruluşlara olan  tüm ticari işletmeler için uygundur.

9. FYY şartları var mıdır? Nelerdir?

Borçlu olduğunuz finansal kuruluşların FYY çerçeve anlaşmasına imza atmış olması yeterlidir. (Bakınız madde 4: FYY’ye dahil kuruluşlar)

10. FYY her sektöre uygun mu?

FYY başvurusu için herhangi bir sektör kısıtı bulunmamaktadır.

11. FYY’nin faydaları nelerdir?

Finansal kuruluşlara olan borçlarınızın faaliyet döngünüze ve nakit akışınıza uygun bir şekilde yeniden yapılandırılmasına, ihtiyaç görülmesi durumunda ilave kredi temin etmenize olanak sağlayan bir yapıdır.

12. FYY için doğru zaman ne zaman?

Henüz, gerek bankalara gerekse piyasaya borçlarınızı ödeyemez duruma gelmeden, mümkün ise uzman bir kuruluştan destek alarak doğru strateji oluşturmak gereklidir.

13. FYY başvurusunda neye göre, nasıl karar vermeliyim?

Borçlarınızın yapısına (piyasa borcu, banka borcu oranı) finansal borçlarınızın hangi kuruluşlara olduğuna, kaç farklı finansal kuruluşa borcunuz olduğuna kadar detaylı incelenmesi gereken bir konudur.

14. FYY sürecinde nelere dikkat etmeliyim?

Başvuru yapmadan önce faaliyet döngünüz ve nakit akışınızı dikkate alarak en doğru projenin hazırlanması ve yapılandırmanın bu projeye uygun yapılması çok önemlidir. İhtiyacınızı doğru belirlemek bu sürecin kilit noktasıdır. Uzman bir kuruluştan destek almanızı öneririz.

15. FYY'nin firmama maddi manevi bir zararı olur mu?

FYY’ye başvurmuş olmanız yapılandırılmış bir firma olmanız demektir. Ama bu durum, sıkıntıya girmiş, çeklerini yazdırmış, borçlarını vadesinde ödeyemez bir firma olmanızdan iyidir. Manevi olarak kendinizi rahatsız hissetseniz dahi maddi olarak size bir çok avantaj sağlama imkanı yaratır. FYY’nin size sağlayacağı faydalar kendinizi manevi olarak da iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

16. FYY için ciro önemli mi?

FYY başvuruları 100 milyon TL ve üzeri borçlu firmalar ve 100 milyon TL altı borçlu firmalar olmak üzere 2 kategoriye ayrılmış olmakla birlikte ciro kısıtı bulunmamaktadır.

FYY Çerçeve Anlaşmaları

FYY Çerçeve Anlaşması (Küçük Ölçek)

Banka ve Diğer Mali Kurumlara 100 Milyon TL’den Az Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama (Küçük Ölçekli Uygulama-100 Milyon TL’den Az)

FYY Çerçeve Anlaşması (Büyük Ölçek)

Banka ve Diğer Mali Kurumlara 100 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama (Büyük Ölçekli Uygulama-100 Milyon TL’den Fazla)

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz