Ekibimiz

Kurucu Ortak

Özgür Saygı

1972 doğumlu olan Özgür Saygı, 1990 yılı TED Ankara Koleji ve 1996 yılı A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Bankacılığa, 1998 yılında Pamukbank T.A.Ş. Ankara Firma Değerlendirme ve Piyasa Araştırma Servisi'nde (FİDPAS) mali analist olarak başlamıştır. Dışbank ve Fortisbank’ta Mali Tahlil ve Kredi Tahsis Yöneticiliklerinde bulunmuştur. Fortisbank’ta Ankara Etimesgut Şubesi Müdürlüğü ve Ankara Ostim Şubesi Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. ING Bank Ankara Bölge Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış ve son olarak 2012 yıl başında Ankara Turan Güneş Ticari Şube Müdürü iken ayrılarak, finansal hizmetler veren Özgür Saygı Danışmanlık - Rehberlik - Eğitim firmasını kurmuştur. 2019 yılında kurucu ortağı olduğu CFO Finansal Hizmetler A.Ş.ile faaliyetlerine tüzel kişilik kazandırmıştır. CFO Finansal Hizmetler A.Ş., Türkiye geneline yayılmış şube ve temsilcilikleri ile teknik finans alanında hizmet vermektedir. Geliştirdiği “Finans Simülasyon Modülü” ile öncelikli olarak firmaların finansal geleceğini öngörmekte ve çözümler üretmektedir. Çalıştığı bankalarda, mali tahlil eğitmeni olarak görev almış, kredi rating modelleri, yöntem ve uygulamaları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, bilgi ve birikimlerini üyesi olduğu dernek ve vakıflar aracılığı ile paylaşmaktadır. FOYDER (Finansal Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliğini, TUSİAV (Türkiye Sanayici İş Adamları Vakfı) Mali İşler Ve Finansman Platformu Başkanlığını üstlenen Özgür Saygı, KALDER (Türkiye Kalite Derneği) Gençkal Komitesi, OSİAD (Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ve KİD(Kolejli İş İnsanları Derneği) üyesidir.
Kurucu Ortak

Cemalettin Kitapcı

1971 doğumlu olan Cemalettin Kitapcı, 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. University Of Georgia’da 1 yıl eğitim görmüştür. Bankacılık hayatına, 1998 yılında Pamukbank T.A.Ş Ankara Firma Değerlendirme ve Piyasa Araştırma Servisinde mali analist olarak başlamış, Mayıs 2002’de Koçbank A.Ş’de Şube Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. Ocak 2006’da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalışmaya başlamış ve bankanın Ankara Şubesi’nin kuruluşunu gerçekleştiren Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. Bankacılık deneyimi sonrasında, Mali ve İdari İşler ile İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak reel sektörde yöneticilik yapmıştır. Kurumsal Pazarlama, Mali Tablolar Analizi, Kredi Analizi, Risk Yönetimi, Risk Analizi, Proje Finansmanı, Yatırım Danışmanlığı, Finansal Analiz, Finansal Planlama ve Kontrol alanlarında bilgi ve deneyim sahibi olan Cemalettin Kitapcı, CFO Finansal Hizmetler A.Ş.’nin kurucu ortağıdır.
Direktör

İskender Şahin

1961 Gaziantep doğumlu olan İskender Şahin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1986 yılında Pamukbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Sonrasında aynı bankada İstanbul Tahtakale Şubesi Pazarlama Müdürü ve Gaziantep Şube Müdürü olarak görev almıştır. 1996-2001 yılları arasında ilk kuruluşunu yaptığı TEB Gaziantep Şubesi’nde Şube Müdürü ve 2001-2005 yılları arasında Finansbank Gaziantep Kurumsal Şubesi’nde Şube Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2005 yılında Oyak Bank Çukurova Bölge Müdürü olarak göreve başlamıştır. Daha sonra faaliyetlerini ING Bank olarak sürdüren bu bankada 7 yıl boyunca en kârlı ve başarılı bölge yöneticisi olmuştur. 2012 yılında Fibabanka’nın başta Gaziantep olmak üzere Anadolu’da birçok şubesinin kuruluşuna önderlik etmiş ve 2017-2018 yılları arasında Genel Müdürlük Anadolu Bankacılığı Bölüm Yöneticisi olarak görev almıştır. 32 yıllık bankacılık tecrübesini, firmalarımız ile paylaşmaktadır.
Direktör

Atanur Bulut

1966 Kastamonu doğumlu olan Atanur Bulut, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Bankacılık kariyerine, 1990 yılında Emlak Bankası Mali Tahlil Bölümü’nde başlamıştır. Daha sonra, Marmarabank, İktisat Bankası ve Finansbank’ta Kurumsal Portföy Yöneticiliği ve Pazarlama Müdürlüğü yapmıştır. 1997 yılında Finansbank Merter Şube Müdürü olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Dışbank Bakırköy ve Güneşli Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2000-2013 yılları arasında da Dışbank - Fortisbank - TEB’de sırasıyla; Trakya, Doğu Marmara, Galata, Güneydoğu Anadolu ve İzmir Bölge Direktörlüğü yapmıştır. Son olarak TEB Perpa Şube Müdürlüğü görevinde bulunmuş ve 2019’da emekli olmuştur. 29 yıllık bankacılık tecrübesinin ardında 2019 yılında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ekibine katılmıştır.
Direktör

Ali Doğukan

1953 Ankara doğumlu olan Ali Doğukan sırasıyla TED Ankara Koleji, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirmiş, devamında Londra’da Kensington Üniversitesi’nde 3 yıl Pazarlama ve Pazar Araştırması bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Osmanlı Bankası’nda başlamış, İnterbank, Toprakbank, Dışbank ve Fortisbank’ta devam etmiştir. Türkiye’nin 5 Bölgesinde 18 yıl Bölge Direktörlüğü yapmış ve Finansbank’ta 5 yıl çalıştıktan sonra kariyerini sonlandırmıştır. 38 yıllık deneyimini paylaşmak üzere 2019 yılında CFO Finansal Hizmetler A.Ş’ ye katılmıştır.
Direktör

Ali Kemal Altuntaş

1965 Ankara doğumlu olan Ali Kemal Altuntaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Bankacılık hayatına 1989 yılında Halkbank'ta başlamıştır. 1997 yılına kadar Proje Değerlendirme ve Mali Tahlil birimlerinde görev yapmış olup, 1997-1998 yıllarında Türkmenistan-Uluslararası Türkmen Halk Kalkınma Bankası Krediler Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005-2007 yılları arasında Halkbank Şaşmaz Şubesi Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2007-2018 tarihleri arasında Yakın İzleme ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü, 2018 yılında Safranolu Şube Müdürlüğü, 2019 yılında ise Ankara Bölge Koordinatörlüğü Yakın İzleme ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2020 Ocak ayı itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. çatısı altında firmalarımıza finansal hizmetler alanındaki deneyim ve birikimlerini aktarmaktadır.
Güney Marmara Bölge Koordinatörü

Ercüment Alkış

1978 Bursa doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Üniversite dönemi ve sonrasında İngiltere ve Rusya’da toplam 3 yıl süren eğitim ve iş tecrübeleri bulunmaktadır. Bankacılık kariyerine 2004 yılında Finansbank A.Ş. de “Kurumsal ve Ticari Bankacılık MT (Yönetici Adayı) Programı” kapsamında başlamış ve bu kurumda toplam 14 yıl ticari ve kurumsal bankacılık bölümlerinin şube ve bölge müdürlüklerinde görevler yapmıştır. Son olarak, 2017 Ocak ayında QNB Finansbank A.Ş. Karma Şube Müdürlüğü görevinden ayrılmış ve kısa bir süre Bursa merkezli İnoksan Mutfak Grup’ta Finans Müdürü olarak görev almıştır. 2017 Ağustos ayından itibaren grubumuz bünyesinde Güney Marmara Bölge Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Direktör

Özgür Ekerel

1979 doğumlu olan Özgür Ekerel, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 2003 yılında Finansbank’ta Müşteri Temsilcisi olarak başlamıştır. 2010- 2014 yılları arasında Finans Faktoring A.Ş.’de Ankara Merkezli olarak Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölge Müdürlüğü yapmıştır. 2014 2017 yılları arasında İş Bankası – İş Faktoring A.Ş.’nin yeniden yapılanması sürecinde Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Merkezli bir Holding’in Satış Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2019 yılından Ağustos 2020’ye kadar özel bir sanayi firmasında Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Yeniden yapılandırma, türev ürünler, dijital yatırımlar, reel sektör üretim-planlama, insan kaynakları, Yurtiçi-Yurtdışı Faktoring, sözleşme temlikleri ve proje finansmanı konularında tecrübesi olan Özgür Ekerel Ağustos 2020 itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Direktör

Devrim Dayı Çelik

1972 yılı doğumlu Devrim Dayı Çelik, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Bankacılık hayatına 1995-1998 yılları arasında Sümerbank’ta Kredi Tahsis Uzmanı olarak başlamış ve ardından 1998-2007 yılları arasında Denizbank’ta Kobi ve Ticari segmentlerin Kredi Tahsis Değerlendirme birimlerinde görev yapmıştır. 2007-2014 yılları arasında HSBC Bank’ta Kredi Tahsis Yönetmenliği yapmasının ardından yine HSBC Bank’ın İMES Ticari Şubesi’nde Portföy Yöneticisi ve Kozyatağı Şubesi’nde Ticari Satış Müdürü olarak görev almıştır. 2014-2015 yılları arasında Odeabank Kozyatağı Ticari Merkez’deki Ticari Satış Müdürlüğü görevinin ardından, 2015 yılında Fibabanka’da Ticari ve Kobi Krediler Saha Destek Birim Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2018- 2020 yılları arasında Fibabanka Tuzla Organize Sanayi Şubesi Müdürlüğü görevinde bulunan Devrim Dayı Çelik, Ağustos 2020 tarihi itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Direktör

Yasemin Gümüş

1977 yılı İskenderun doğumlu olan Yasemin Gümüş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. T.C. Başbakanlık Sosyal Riski Azaltma Projesinde Uzman olarak iş yaşamına başlamış, ardından 2004 yılında özel sektöre geçiş yaparak QNB Finansbank'ta bankacılığa adım atmıştır. 2004 – 2020 yılları arasında sırasıyla Operasyon, Bireysel Bankacılık, İşletme Bankacılığı, Obi Bankacılığı, Şube Müdürlüğü, Bölge Satış Müdürlüğü ve Proje Saha Müdürlüğü görevlerini Kasım 2020 tarihine kadar yürütmüştür. Tüm müşteri segmentlerinde 16 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Yasemin Gümüş, Kasım 2020 itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Direktör- İç Denetim

Ertuğ Erturan

1976 doğumlu olan Ertuğ Erturan, 1990 yılında Oil Company American High School sonrasında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 2001 yılında MNG Bank Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak başlamış ve soruşturma ve süreç teftişleri ile birlikte İç Kontrol yapısının oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. 2003 yılında Dışbank İç Kontrol Bölümü’nde çalışmaya başlayarak Ankara Bölge Yöneticiliği yapmıştır. İç Kontrol yapısının geliştirilmesi ve güncelliğini koruyabilmesi ve yeni denetim alanlarının belirlenerek suistimali önlemeye yönelik senaryoların oluşturulmasında ve sisteme entegre edilmesi aşamalarında bulunmuştur. 12 yıl denetim görevleri içerisinde çok sayıda soruşturmada bulunmuş, banka süreçlerindeki aksaklıkların tespit edilerek operasyonel kayıpların önlenmesi konusunda ciddi katkılar sağlamıştır. Sonrasında Fortisbank ve Türk Ekonomi Bankası’nda İç Kontrol Bölge Yöneticisi olarak çalışmış ve denetim ve yöneticilik dışında İç Kontrol yapısı ile ilgili çalışmalarına devam etmiştir. 2014 yılında TEB Dikmen Şubesi’ne Müdür olarak ataması yapılmış, 2015 yılında merkez şubelerden TEB Necatibey Şubesi’ne Müdür olarak tayin olmuştur. 2019 yılında TEB’den ayrılarak uluslararası bir şirkette Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. NATO’nun tedarik kuruluşu olan NSPA ile ilgili tüm iletişimleri sağlayarak, NSPA kayıt işlemleri konusunda da tecrübe edinmiştir. Sonrasında teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren bir firmada Genel Müdür olarak çalışmış olup şirketin kurumsallaşması ve ithalat konularında deneyimler kazanmıştır. Ertuğ Erturan Şubat 2021 itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Direktör

Fadime Öztürk

1966 Eskişehir Seyitgazi doğumlu olan Fadime Öztürk, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 1991 yılında Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Antalya Şubesi’nde başlamış ve 2001 yılına kadar çalışmıştır. 2004-2005 yılları arasında Şekerbank Manavgat Şubesi’nde Ticari Pazarlama Yönetmeni olarak çalıştıktan sonra, 2005-2015 yılları arasında Finansbank Fener Şubesi ve Dokuma Şubesi Müdürü olarak görevine devam etmiştir. Son olarak 2016-2021 yılları arasında Fibabanka Muratpaşa Şubesi’nde Şube Müdürü olarak profesyonel kariyerine devam etmiştir. Fadime Öztürk Şubat 2021 itibariyle CFO Finansal Hizmetler ailesine katılmıştır.
Kurumsal İlişkiler Direktörü

Taylan Ahıskal

1972 yılında Ankara’da doğan Taylan Ahıskal, 1990 yılında TED Ankara Koleji’ni, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirmiştir. İş hayatına Koç Grubu Perakendeciliği çatısı altında Fiat markasında başlamış, Kıraça Holding’de Karsan, Fransız PSA Grup’ta Peugeot markalarında satış danışmanlığından başlayarak, Perakende Yönetmenliği’ne, Kamu Satışları Yöneticiği’nden Satış Müdürlüğü’ne kadar birçok görevde bulunmuştur. 2014 yılında Hertz Rent A Car firmasının İç Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü yapmıştır. 2015 yılı itibariyle Otomotiv sektörüne danışmanlık hizmeti vermeye başlamış, sırasıyla 2015 - 2016’de BMW – Mini, 2017 – 2018’de Jaguar – Land Rover markalarının Türkiye’de kullanılmış araç projelerinin danışmanlığını yürütmüştür. 2018 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda Motorlu Kara Taşıtları Ulusal Yeterliliği konusunda Sınav Yapıcı olarak çalışmaya başlamıştır ve halen bu görevini
yürütmektedir. 1982 yılında TRT Radyo Çocuk Saati’nde başladığı yayıncılık hayatına 1995 yılından bu yana Sebit A.Ş. bünyesinde e-öğrenme üzerine seslendirme yaparak devam etmektedir. Taylan Ahıskal 2019 yılında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Finans Koordinatörü

Bülent Esatoğlu

1964 Kırşehir doğumlu olup, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayarak “Muhasebe Bilgi Sisteminin Özelleştirilen Kurumların Fiyatının Belirlenmesindeki Rolü“ konulu tez hazırlamıştır. 1990 yılında bankacılığa Etibank’ta başlamıştır. Etibank Genel Müdürlüğü’nde kredi tahsis, kurumsal tahsis ve mali analiz birimlerinde çalıştıktan sonra, 1995-1999 yıllarında kariyerini Yaşarbank Çankaya ve Ankara Şubelerinde Kredi Pazarlama Departmanında sürdürmüştür. 1999-2011 yılları arasında Sümerbank, Oyakbank ve ING Bank’ın çeşitli şubelerinde Şube Müdürü olarak görev almıştır. 2011- 2016 yılları arasında ise Kredi Garanti Fonu’nda Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde Yönetici olarak çalışmıştır.
Finans Koordinatörü

Melih Ece

1982 Bursa İznik doğumlu olan Melih Ece, 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olduktan sonra 3 yıl aile işletmesinde çalışmış ve 2007 yılında Anadolubank’ta bankacılık kariyerine başlamıştır. 2012 yılına kadar bankanın Ticari Bankacılık birimlerinde görev yaptıktan sonra 2012-2014 yılları arasında Finansbank ve 2014-2019 yılları arasında Burgan Bank’ta Ticari Pazarlama Yönetmeni olarak çalışmıştır. 2019 yılı Temmuz ayından itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Bursa bölgesinde Finans Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Finans Koordinatörü

Ufuk Yılmaz

1994 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan Ufuk Yılmaz, yapı malzemeleri sektörünün önde gelen firmalarında Bölge Satış Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Yapı Kredi Bankası bünyesinde Bireysel Satış Yöneticisi olarak bankacılık sektörüne adım atmıştır. 2007 yılında Türk Ekonomi Bankası'na Müşteri İlişkileri Yöneticisi unvanıyla transfer olmuş ve 2015 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2015 -2020 yılları arasında Kadın Girişimci olarak kurucu ortağı bulunduğu işletmesinin faaliyetini sürdürmüştür. Eylül 2020 itibarıyla Finans Koordinatörü olarak CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ekibine katılmıştır.
Finans Koordinatörü

Osman Koç

1985 yılında Yozgat Akdağmadeni’nde doğmuş olan Osman Koç, Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine QNB Finansbank A.Ş.’de başlamış olup, 2013 – 2020 yılları arasında sırasıyla Bireysel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi, Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Bölge Temsilcisi ve İşletme Bankacılığı Portföy Yönetmeni görevlerini Ekim 2020 tarihine kadar yürütmüştür. 7 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Osman Koç, Mart 2021 itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Bağımsız Denetçi Mali Müşavir

İlhan Tufan

1966 Ankara doğumlu olup, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1994 yılından itibaren kapı pencere profil imalatı yapan firmalarda 13 yıl çalışmıştır. 2007 yılında enerji ve inşaat taahhüt konularında faaliyet gösteren bir firmada çalışmaya başlamış ve 2015 yılına kadar bu firmadaki görevine devam etmiştir. 2002 yılında SMMM, 2015 yılında Bağımsız Denetçi belgesi almıştır. 13 yıl imalat sektöründe, 9 yıl enerji ve inşaat taahhüt sektöründe elde ettiği
tecrübeleri, 2015 yılı Ekim ayında çalışmaya başladığı grubumuz bünyesinde müşterilerine aktarmaktadır.
Danışman Analist

Mustafa Kadaifçi

1964 doğumlu olan Mustafa Kadaifçi, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 1988 yılında Sınai Yatırım Bankası Kredi İzleme ve Kontrol Müdürlüğü’nde Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 2001 yılında gerçekleşen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile birleşmeye kadar Mali Tahlil Müdürlüğü’nde Müşavir Uzman olarak çalışmıştır. Birleşme sonrası 2002-2004 yılları arasında Sorunlu Krediler Müdürlüğü’nde tahsili gecikmiş ve kanuni takipteki alacakların tahsili, yeniden yapılandırılması ve hukuki takibi konularında Yönetici, 2004 yılından 2015 yılına kadar Mali Analiz Müdürlüğü’nde Yönetici ve Grup Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte enerji, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal, tekstil, kimya ve gıda başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 800 civarında orta-büyük ölçekli şirketin fizibilite etüdünün değerlendirilmesi, mali tablo projeksiyonlarının hazırlanması ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde değişik görevler üstlenen Mustafa Kadaifçi, aynı zamanda TSKB kredi müşterilerinin içsel derecelendirilmelerine ilişkin, kredi notu/rating sisteminin kurulması ve çalıştırılmasında çeşitli görevler üstlenmiştir. Bütçe-Planlama, Finansal Yönetim, Mali Tablo ve Karlılık Analizi, Orta Uzun Vadeli Kredi Değerlendirme, Değerleme, Vergi Hukuku, Yatırım Fizibilite Etüdü alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir. Mustafa Kadaifçi, 2020 Mart ayında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Kıdemli Analist

Deniz Karadayı Öztürk

Ted Ankara Koleji ve ODTÜ İstatistik mezunudur. Bankacılık hayatına 1999 yılında Pamukbank’ta Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başlamış ve kariyerine 2005 yılında Koç Finansal Kiralama A.Ş.’de Kredi Tahsis Yetkilisi, 2006 yılında Finansbank Gaziosmanpaşa Şube Portföy Yöneticisi olarak devam etmiştir. Son olarak 2008-2014-Ekim tarihleri arasında, BNP Finansal Kiralama A.Ş.’de Ankara Bölge Kredi Tahsis Müdürü olarak çalışmıştır. 2015 yılından bu yana grubumuz bünyesinde iş ortağı olarak hizmet vermektedir.
Kıdemli Analist

İlksin Özkan

1970 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur. Kariyerinin başlangıcında kısa bir süre çevre mühendisi olarak çalışmış, bankacılığa 1997 yılında Pamukbank’ta başlamıştır. Pamukbank’ta Ticari Tahsis, Kurumsal Tahsis ve Mali Analiz birimlerinde çalıştıktan sonra, 2004-2006 yıllarında kariyerini Halkbank’ta Mali Analiz Birimi’nde sürdürmüştür. 2006-2012 yılları arasında Finansbank Ankara Kredi Bölge Müdürlüğü’nde görev almış olup, 2013 yılından 2017 yılı Ocak ayına kadar Finansbank Polatlı Şubesi Şube Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2017 yılından beri CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesinde Kıdemli Analist olarak görev yapmaktadır.
Kıdemli Analist

Halil Ayrancıoğlu

1980 doğumlu olan Halil Ayrancıoğlu, 2004 yılı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü mezunudur. Bankacılık hayatına, 2004 yılında Dışbank’da Kobi ve Ticari Krediler Tahsis Yönetici Yardımcısı olarak başlamıştır. Dışbank, Fortisbank ve TEB’de kredi tahsis yöneticiliği, Şube Pazarlama ve Satış Portföy Yöneticiliği yapmıştır. Ağustos 2012’de Kredi Garanti Fonu A.Ş.’de kurumun Özkaynak ve Hazine, Kredi Değerlendirme ve Tahsis Departmanlarının Bölüm Müdürlüğünü yapmıştır. 2017 yılında Halkbank temsilcisi olarak 2. Kredi Garanti Fonu’nun kurulmasına yönelik yapılacak çalışmaları yürütmüştür. İş hayatına Halk Finansal Kiralama A.Ş.’de Kredi Tahsis ve Bölge Pazarlama birimlerinde Yönetici olarak devam etmiştir. İyi seviyede İngilizce bilen Halil Ayrancıoğlu 15 yıllık bankacılık-finans tecrübesinin ardından 2019 yılında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine Kıdemli Analist olarak katılmıştır. Mali Analiz ve Nakit Akışı Yönetimi konularında deneyim ve yetkinliğe sahiptir.
Kıdemli Analist

Engin Berker Tokel

1989 Ankara doğumlu olan Engin Berker Tokel, 2014 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2013 yılında Özgür Saygı Danışmanlık Rehberlik Eğitim firmasının Ankara merkez ofisinde Finans Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2017 Eylül ayından bu yana, grubumuzun İstanbul Ofisinde Kıdemli Analist olarak görevini sürdürmektedir. Mali Analiz ve Nakit Akışı Yönetimi konularında deneyim ve yetkinliğe sahiptir.
Analist

Pınar Arslan

1991 Ankara doğumlu olup, Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. 2015- 2016 yılları arasında Tekstil Mühendisliği yapmış, aynı zamanda 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Aralık 2016’den itibaren grubumuz bünyesinde Finansal Analist olarak görev yapmaktadır.
Analist

Duygu Ateş

2002 yılı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü mezunu olan Duygu Ateş, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans programına katılmıştır. Bankacılık hayatına 2006 yılında Şekerbank T.A.Ş.’ de Mali Tahlil ve İstihbarat Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2007 – 2008 yıllarında Denizbank A.Ş. Ulus Ticari Şube bünyesinde Mali Tahlil Uzmanı olarak devam etmiş, yine Denizbank A.Ş. Başkent Krediler Bölge Müdürlüğü Mali Tahlil ve Kredi Tahsis birimlerinde 2008 -2013 yılları arasında Yönetmen olarak görev yapmıştır. 2020 yılı Ekim ayında CFO Finansal Hizmetler A.Ş ailesine katılmıştır.
Mali ve İdari İşler Yöneticisi

Mustafa Emre Kılıçarslan

1981 Ankara doğumlu olup, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 2006 yılında Oyakbank’ta başlamış olup, 2007-2011 yılları arasında Garanti Bankasında Yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 2012-2013 yılları arası ING Bank, 2013-2015 yılları arasında Şekerbank’ta şube kadrosunda görev almıştır. Daha sonra Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı yapmıştır. KPSS için Türkiye Ekonomisi üzerine ve Kaymakamlık sınavlarına yönelik kitapları mevcuttur. SPK 3. düzey Gayrimenkul Değerleme uzmanlığı, Konkordato Komiserliği ve Bilirkişi Sertifikası sahibidir. Temmuz 2018'den beri grubumuz bünyesinde Mali ve İdari İşler Yöneticisi olarak görev almaktadır.
Uzman

Çiçek Taşyurt

1996 Ankara doğumlu olup, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Haziran 2019’dan itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Ankara ofisinde Uzman olarak görev yapmaktadır.
Uzman

Hilal Çelen

1995 Ankara doğumlu olan Hilal Çelen, 2019 yılında Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. Ocak 2020’den itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Ankara Ofisi’nde Uzman olarak görev yapmaktadır.
Uzman

Batuhan Yılmaz

1995 yılında Bursa’da doğan Batuhan Yılmaz, 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü’ nden mezun olmuştur. Eylül 2020’den itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Bursa ofisinde Uzman olarak görev yapmaktadır.
Uzman

Elçin Özkan

1998 Ankara doğumlu olup, Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü mezunudur. Haziran 2021’den itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Ankara Ofisi'nde Uzman olarak görev yapmaktadır.

Tecrübeli Ekibimiz Firmanızın Finansal Yapısını Güçlendirmek için Yanınızda