Ekibimiz

Kurucu Ortak

Özgür Saygı

1972 doğumlu olan Özgür Saygı, 1990 yılı TED Ankara Koleji ve 1996 yılı A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Bankacılığa, 1998 yılında Pamukbank T.A.Ş. Ankara Firma Değerlendirme ve Piyasa Araştırma Servisi'nde (FİDPAS) mali analist olarak başlamıştır. Dışbank ve Fortisbank’ta Mali Tahlil ve Kredi Tahsis Yöneticiliklerinde bulunmuştur. Fortisbank’ta Ankara Etimesgut Şubesi Müdürlüğü ve Ankara Ostim Şubesi Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. ING Bank Ankara Bölge Ticari Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış ve son olarak 2012 yıl başında Ankara Turan Güneş Ticari Şube Müdürü iken ayrılarak, finansal hizmetler veren Özgür Saygı Danışmanlık - Rehberlik - Eğitim firmasını kurmuştur. 2019 yılında kurucu ortağı olduğu CFO Finansal Hizmetler A.Ş.ile faaliyetlerine tüzel kişilik kazandırmıştır. CFO Finansal Hizmetler A.Ş., Türkiye geneline yayılmış şube ve temsilcilikleri ile teknik finans alanında hizmet vermektedir. Geliştirdiği “Finans Simülasyon Modülü” ile öncelikli olarak firmaların finansal geleceğini öngörmekte ve çözümler üretmektedir. Çalıştığı bankalarda, mali tahlil eğitmeni olarak görev almış, kredi rating modelleri, yöntem ve uygulamaları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, bilgi ve birikimlerini üyesi olduğu dernek ve vakıflar aracılığı ile paylaşmaktadır.Özgür Saygı, FOYDER (Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği) Yönetim Kurulu, Kalder (Kalite Derneği) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, TED (Türk Eğitim Derneği) Denetim Kurulu üyesidir. TUSİAV (Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Mali İşler Platformu Başkanlığı görevini üstlenmektedir. OSİAD (Ostimli İŞ İnsanları Derneği) ve KİD (Kolejli İş İnsanları Derneği) üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi (BUYEM) ve Başkent Üniversitesi (BEDAM) eğitim merkezlerinde "İleri düzey teknik finans eğitimleri" vermektedir.
Şirket Ortağı

Engin Berker Tokel

1989 Ankara doğumlu olan Engin Berker Tokel, 2014 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2013 yılında Özgür Saygı Danışmanlık Rehberlik Eğitim firmasının Ankara merkez ofisinde Finans Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2017 Eylül ayından bu yana, grubumuzun İstanbul Ofisinde Kıdemli Analist olarak görevini sürdürmektedir. Mali Analiz ve Nakit Akışı Yönetimi konularında deneyim ve yetkinliğe sahiptir.
Direktör

Ali Kemal Altuntaş

1965 Ankara doğumlu olan Ali Kemal Altuntaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Bankacılık hayatına 1989 yılında Halkbank'ta başlamıştır. 1997 yılına kadar Proje Değerlendirme ve Mali Tahlil birimlerinde görev yapmış olup, 1997-1998 yıllarında Türkmenistan-Uluslararası Türkmen Halk Kalkınma Bankası Krediler Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005-2007 yılları arasında Halkbank Şaşmaz Şubesi Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 2007-2018 tarihleri arasında Yakın İzleme ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü, 2018 yılında Safranolu Şube Müdürlüğü, 2019 yılında ise Ankara Bölge Koordinatörlüğü Yakın İzleme ve Sorunlu Krediler Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2020 Ocak ayı itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. çatısı altında firmalarımıza finansal hizmetler alanındaki deneyim ve birikimlerini aktarmaktadır.
Direktör

Bülent Esatoğlu

1964 Kırşehir doğumlu olup, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü mezunudur. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayarak “Muhasebe Bilgi Sisteminin Özelleştirilen Kurumların Fiyatının Belirlenmesindeki Rolü“ konulu tez hazırlamıştır. 1990 yılında bankacılığa Etibank’ta başlamıştır. Etibank Genel Müdürlüğü’nde kredi tahsis, kurumsal tahsis ve mali analiz birimlerinde çalıştıktan sonra, 1995-1999 yıllarında kariyerini Yaşarbank Çankaya ve Ankara Şubelerinde Kredi Pazarlama Departmanında sürdürmüştür. 1999-2011 yılları arasında Sümerbank, Oyakbank ve ING Bank’ın çeşitli şubelerinde Şube Müdürü olarak görev almıştır. 2011- 2016 yılları arasında ise Kredi Garanti Fonu’nda Şube ve Genel Müdürlük birimlerinde Yönetici olarak çalışmıştır.
Direktör

Özkan Demir

1977 doğumlu olan Özkan Demir, 1995 yılında İzmit Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü’nde Lise, 2000 Yılında Sakarya Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü’nde Ön Lisans, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. İşletme Bölümünde Lisans, 2016 yılında Işık Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans (MBA), 2020 Yılında Rusya SU-IMBL Üniversitesi’nde İşletme dalında Doktora (DBA) eğitimini tamamlamıştır. İşletme Yüksek Lisans eğitimi kapsamında “Yönetim Muhasebesi” uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış, saha uygulamaları ile “İşletmelerde Başabaş Noktası” temelli analizlerde uzmanlaşmıştır. Doktora çalışmaları kapsamında, şirketlerin finansal sıkıntıya düşmelerinin sebepleri ve finansal darboğazdan çıkış yöntemleri üzerine araştırmalar yapmıştır. Mahkemelerce, Konkordato Komiseri olarak atandığı şirketlerde, “Alınan Sipariş Avansları Borçlarının %10 satış iskontosu ile ödenmesi” ve “İşletme sermayesi eksikliği yaşayan şirketlerde Barter Modeli ile hammadde tedariki” konulu iki ticaret modelini hayata geçirerek, İşletme Sermayesi Noksanı olan şirketlerin tekrar ticaret arenasında yer almasına katkı sunmuştur. Ayrıca, yine Doktora çalışmaları kapsamında General Motors ve Chrysler’i konkordato ilanına kadar götüren etkenleri, “Yaratıcı Yıkım Teorisi”, “Parçalanma Teorisi” ve “Yerçekimi Denklemi” kapsamında incelemiş, bu çalışmaya ilişkin Akademik Makalesi, “Revista Argentina de Clínica Psicológica” dergisinde 2020 yılında yayınlanmıştır.
Çalışma hayatına 1992 yılında Ticaret Lisesi Stajı ile başlayan Özkan Demir, 2003 yılından 2017 yılına kadar İdari ve Mali İşler Departmanlarında Yönetici pozisyonunda çalışmıştır. 2013 yılında kendi kurduğu Limon Yönetim Danışmanlık Şirketi bünyesinde ve Çalışma Hayatı süresince, Tekstil, Turizm, Sağlık, Plastik, İnşaat, Gıda, İplik Üretimi, Metal İşleri, Eczacılık, Mali Müşavirlik Ofisi ve Sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarını yerinde tespit etmiş, geliştirdiği çözüm önerileri ile tecrübe birikimini zenginleştirmiştir.
Yönetim Danışmanları Derneği üyesi olan Özkan Demir, Yönetim Danışmanlığı hizmeti kapsamında ise, şirketlerde ERP ve Yönetim Muhasebesi Sistemlerinin, şirket içi İdari ve Mali İşler departmanlarının kurulması veya yeniden organize edilmesi projelerinde uzmanlaşmıştır.
2022 yılında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Ailesine katılan Özkan DEMİR, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Direktör - Sürdürülebilirlik

Doç. Dr. Sultan Gündüz

Doç. Dr. Sultan Gündüz, 1971 yılında Ankara’da doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Gündüz, Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde lisans öğrenimini, Avrupa Birliği Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı (MED-CAMPUS) kapsamında Çevre Yönetimi alanında ilk yüksek lisans çalışmasını, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde doğa koruma alanında ikinci yüksek lisans çalışmasını ve akabinde yine aynı Enstitü bünyesinde sürdürülebilir kırsal kalkınma kapsamında doktora çalışmasını tamamladı. Gündüz, doktora sürecinde ve sonrasında gerek çevre yönetimi ve çevresel sürdürülebilir gibi mesleki formasyonuna gerekse profesyonel işletme yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi profesyonel iş yaşamına yönelik sürekli eğitim almaya devam etti. 1996 yılında aktif mesleki çalışma hayatına özel sektörde başlayan Gündüz, 1998-2005 yılları arasında Ankara Üniversitesi bünyesinde öğretim görevlisi ve farklı kademelerde yönetici olarak çalıştı. 2005-2008 yılları arasında ekolojik planlama ve çevre yönetim uzmanı olarak İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde İstanbul planlama süreçlerinde görev aldı. Doç. Dr. Sultan Gündüz 2008 yılından itibaren serbest danışman ve işletme sahibi olarak; sürdürülebilir kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, çevre yönetimi, işletme yönetimi, mekansal planlama kapsamında yürütülen farklı ölçek ve içerikte çalışmalarda yer aldı. Doç. Dr. Sultan Gündüz’ün kamu kurumları ve belediyeler tarafından açılan proje yarışmalarında birincilik, ikincilik ve mansiyon ödülleri, yurt içi ve yurt dışında çeşitli konularda makaleleri ve sunumları ile yer aldığı projelere ilişkin çeşitli kitapları bulunmaktadır.
Satış ve Pazarlama Direktörü

Ufuk Yılmaz

1994 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan Ufuk Yılmaz, yapı malzemeleri sektörünün önde gelen firmalarında Bölge Satış Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Yapı Kredi Bankası bünyesinde Bireysel Satış Yöneticisi olarak bankacılık sektörüne adım atmıştır. 2007 yılında Türk Ekonomi Bankası'na Müşteri İlişkileri Yöneticisi unvanıyla transfer olmuş ve 2015 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2015 -2020 yılları arasında Kadın Girişimci olarak kurucu ortağı bulunduğu işletmesinin faaliyetini sürdürmüştür. Eylül 2020 itibarıyla Satış ve Pazarlama Direktörü olarak CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ekibine katılmıştır.
Satış ve Pazarlama Direktörü

Zeynep Umman

1997 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur 1998 yılında Yapı Kredi Bankası ile başlayan bankacılık hayatı Denizbank, Citibank, HSBC Bank satış ve pazarlama ile yatırım danışmanı olarak 2012 yılına kadar devam etmiştir. Zeynep Umman, 2012 -2015 yılları arasında bir sigorta şirketinin acenteliğini yürütmüştür. 2017’de Los Angeles ABD’de ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) unvanlı koçluk eğitimlerini tamamlayarak öğrencilere, şirketlere özellikle takım çalışması ve yöneticilere yönelik profesyonel danışmanlık yapmaya başlamıştır. Zeynep Umman, 2022 Kasım ayından itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş.’de İstanbul Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev almaktadır.
Direktör

Elif Çitoğlu

Elif Çitoğlu, 1978 doğumlu olup 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 yılında yine işletme bölümünde yüksek lisans yapmış ve aynı yıl Tepe Grubu Finans Koordinatörlüğü’nde Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Yapı Kredi Bankası Finansal Analiz Bölümü’ne Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Kredi Tahsis Uzmanı ve son 7 yıl Bölge Kredi Tahsis Müdürü olarak toplam 18 yıl çalıştıktan sonra 2021 yılı Mart ayında kendi isteği ile ayrılmıştır. 1,5 yıl aile şirketinde Finans Müdürü olarak çalışmış olup aynı zamanda profesyonel koçluk eğitimlerini tamamlamıştır. 2022 Temmuz ayı itibariyle CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ekibine katılmıştır.
Finans Koordinatörü

Hasan Ekizoğlu

1968 Aydın doğumlu olan Hasan EKİZOĞLU, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 1993 yılında Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin açtığı yönetici adayı alım sınavını birincilikle kazanması sonrasında Tariş’te muhasebeci yardımcısı olarak kariyerine başlamış ve Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak 4 yıl, İç Satışlar Müdür Yardımcısı olarak 4 yıl, Pamukyağı Kombinası İdari ve Mali İşler Müdürü olarak 8 yıl olmak üzere toplam 17 yıl Tariş’te çalışmış, daha sonra Ege Vitrifiye, Mebant İzolasyon ve son olarak İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde Mali İşler ve Finansman Müdürü olarak çalışmıştır. Muhasebe, finansman, denetim ağırlıklı 30 yıllık mesleki tecrübeye ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik lisansı ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir. Adalet Bakanlığı İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu’na bağlı olarak Ticari İşletme ve Şirketler Muhasebesi, Genel Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi alanlarında bilirkişilik yapmaktadır.
Finans Koordinatörü

Koray Akşehirli

1974 yılında Kayseri’de doğan Koray Akşehirli, 1992 yılında Yenimahalle Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümünü, 1997 yılında ise Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2000 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. 2017 yılına kadar mali müşavir, muhasebe müdürü, finans müdürü pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2018 yılından bu yana finansal raporlama ve analiz konusunda, bağımsız denetim sektöründe hem uygulayıcı hem de eğitimci olarak hizmet vermiştir.
İş hayatına çok küçük yaşlardan itibaren, ailesinin gıda toptancılığı ve tekstil satış, imalat ve çok katlı mağazacılık işleri ile başlamıştır. 1999 yılından itibaren profesyonel iş hayatı içinde otomobil satış ve satış sonrası hizmetleri, sağlık, makine imalatı, sigorta, uluslararası nakliye ve gümrükleme, uluslararası mümessillik ve kamu ihaleleri, asfalt imalatı ve yol işleri, demir çelik imalatı ve yazılım sektörlerinde çalışmıştır.
Girişimci ruhu ile ambalaj sektörüne bir faydalı model ile katkıda bulunmuştur. Özellikle 2002 yılından itibaren ülkemizde gelişmekte olan enerji sektöründe yurtdışı firmalar için, kamu ve özel projelerde işleri takip etmiş, toplantılar düzenlemiş ve yurtdışı kaynaklı finansman bulma konularında çalışmıştır. 2009 yılından itibaren bir İngiliz Ar-Ge şirketi ile sözleşme imzalayarak Türkiye’de dip akıntısından elektrik enerjisi elde edimi projesini yürütmüş, kamuoyu oluşturmuş, bu yenilenebilir enerji kaynağının kullanılabilmesi için uygun koşulların oluşması için beklemektedir.
Hayatı boyunca çok yönlülük misyonu ile hareket etmiş, sadece profesyonel iş hayatının kişinin ruhunu tatmin etmediğini fark ettiği için hayatına hobilerinden biri olan klasik müziği ön plana çıkararak, klasik müzik camiasında bir çevre edinmiştir. İzmir Liyakat Derneği içinde girişimcilik eğitimi ile gençlerin desteklenmesi için çaba göstermiştir.
Ağırlıklı olarak Ankara ve İzmir’de çalışma hayatını sürdürmüş olan Koray AKŞEHİRLİ Temmuz 2023’ten itibaren finans koordinatörü olarak ekibimize katılmıştır.
Finans Koordinatörü

Melih Ece

1982 Bursa İznik doğumlu olan Melih Ece, 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra 3 yıl aile işletmesinde çalışmış ve 2007 yılında Anadolubank’ta bankacılık kariyerine başlamıştır. 2012 yılına kadar bankanın ticari bankacılık birimlerinde görev yaptıktan sonra 2012-2014 yılları arasında Finansbank ve 2014-2019 yılları arasında Burgan Bank’ta Ticari Pazarlama Yönetmeni olarak çalışmıştır. 2019 yılı Temmuz ayından itibaren Özgür Saygı Danışmanlık Rehberlik ve Eğitim firması Bursa bölgesinde finans koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Finans Koordinatörü

Ebru Demiraylar

1982 Kütahya doğumlu olan Ebru DEMİRAYLAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü’nden "Onur Öğrencisi" ,İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden de "Yüksek Onur Öğrencisi" olarak mezun olmuştur. 2001 yılında stajyer öğretmen olarak çalışma hayatını deneyimlemeye başlamış, Türkiye'nin öncü eğitim kurumlarından olan Final Eğitim Kurumları'nda "Sosyal Bilgiler/Coğrafya Öğretmeni ve Eğitim Koordinatörü" olarak profesyonel iş yaşamına adım atmıştır. Eğitim sektörünün öncülerinden olan Kavram Eğitim Kurumları'nda "Uzman Sosyal Bilgiler/Coğrafya Öğretmeni ve Eğitim Koordinatörü" olarak kariyerine devam etmiş, eğitim alanında bir çok yeniliğe ve başarıya imza atmıştır.
Öğrenme yolculuğunun ömür boyu sürdüğüne, değişimin, gelişimin ve farklılığın gerekliliğine inanarak 2011 yılında finans ve sigortacılık sektörünü de deneyimlemek istemiş, bu sektörün de öncülerinden olan uluslararası şirket Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ.'de " Finansal Güvence Yöneticisi" olarak adım attığı görevinde sayısız Türkiye dereceleri ve çeşitli başarı ödülleri almıştır. Uluslararası akreditasyona sahip pek çok uzmanlık eğitimi almış, bunlara profesyonel koçluk ve mentorluk eğitimlerini de ekleyerek kişisel gelişimini zenginleştirmiştir. Girişimcilik ruhunu ve enerjisini durduramayarak 2018 yılında kendi şirketi olan ve halen faaliyet gösteren
Dma Danışmanlık’ı kurmuş, burada “Finans ve Eğitim Direktörü” unvanıyla danışanların, KOBİ ve büyük ölçekli şirketler ile özel ve kamu eğitim kurumlarının ihtiyaç analizlerinin yapılması, bu analizler doğrultusunda 360 derece taramayla ihtiyaçlarının belirlenmesi, personelin moral ve motivasyonunun arttırılması, yeteneklerinin tespiti ve yönetimi, performanslarının arttırılması, iş verimliliği ve sürekliliğinin arttırılması , şirketlerin iş geliştirme ve inovasyon süreçlerinin planlanması gibi hizmetlerle firmaların büyüme ve gelişim potansiyellerini en üst seviyeye taşımayı hedeflemiş, farklı sektörlerde bir çok firmaya bu anlamda hatrı sayılır inovatif katkı sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir…
Ocak 2024 itibariyle “ Finans Koordinatörü” olarak CFO FİNANSAL HİZMETLER AŞ. ekibimize katılan Ebru DEMİRAYLAR, evli ve 3 çocuk annesidir.
Finans Koordinatörü

Mert Demiraylar

977 Manisa doğumlu olan Mert DEMİRAYLAR, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur.Askerlik görevini yedek subay olarak yaptıktan sonra Bankacılık alanında profesyonel iş yaşamına adım atmıştır.Bankacılık kariyerinde Gişe Yetkilisi,Bireysel Pazarlama ve Kobi İşletme Bankacılığı alanlarında çalışmıştır. 2010 yılında Faktoring sektörüne geçiş yapmıştır.Yurt içi ticari işlemler ile ilgili her çeşit faturalı alacakları almak ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Faktoring faaliyetlerini yaparak Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin nakit akışlarına çözüm önerileri sunmuştur. Temel Bankacılık Eğitimi, Finansal Analiz Ve Bilanço Değerleme,İşletme Ve Kobi Kredileri Operasyonları,Bireysel Krediler Fon Tahsis,Masak Uyum Programı,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Risk İzleme alanlarında eğitimler almıştır. Şubat 2024 itibariyle “ Finans Koordinatörü” olarak CFO FİNANSAL HİZMETLER AŞ. ekibimize katılan Mert DEMİRAYLAR, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Finans Koordinatörü

Hakan Eker

Hakan Eker, Ocak 2024'ten itibaren CFO Finansal Hizmetler A.Ş.'de Finans Koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu rolde, şirketin finansal stratejilerini yönetmekte ve finansal operasyonları koordine etmektedir. Mayıs 2022'den itibaren Tera Yatırım Bankası A.Ş.'de İç Sistemler Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu rolde, bankanın faaliyet izni sürecini yönetmiş, finansal projeksiyonlar ve kurumsal dokümantasyon hazırlamış, ana bankacılık uygulaması entegrasyonları, BDDK denetimleri ve bilgi sistemleri dış denetim süreçlerini koordine etmiştir. Öncesinde, 2021 yılında Finansevim Tasarruf Finansman'da İç Sistemler Başkanı olarak görev almış ve tasarruf finansman kanunu ve yönetmeliği kapsamında BDDK intibak sürecini yönetmiştir. Eker, 2016-2021 yılları arasında Turkishbank A.Ş.'de Risk Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalışmış ve çeşitli risk ölçüm modelleri ile bankanın Basel II ve III raporlarını kontrol etmiştir.

Eğitim ve Lisanslar
Hakan Eker, 1991-1995 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İİBF Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca, SPK Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı'na sahiptir. İş hayatında aldığı eğitimler arasında finansal muhasebe, bilanço okuma, finansal analiz ve denetim, nakit akış yöntemleri ve dış ticaretin finansmanı gibi konular yer almaktadır. Eker, risk yönetimi ve bankacılık mevzuatı üzerine çeşitli seminerlere katılmıştır.

Bağımsız Denetçi Mali Müşavir

İlhan Tufan

1966 Ankara doğumlu olup, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 1994 yılından itibaren kapı pencere profil imalatı yapan firmalarda 13 yıl çalışmıştır. 2007 yılında enerji ve inşaat taahhüt konularında faaliyet gösteren bir firmada çalışmaya başlamış ve 2015 yılına kadar bu firmadaki görevine devam etmiştir. 2002 yılında SMMM, 2015 yılında Bağımsız Denetçi belgesi almıştır. 13 yıl imalat sektöründe, 9 yıl enerji ve inşaat taahhüt sektöründe elde ettiği
tecrübeleri, 2015 yılı Ekim ayında çalışmaya başladığı grubumuz bünyesinde müşterilerine aktarmaktadır.
Danışman Analist

Mustafa Kadaifçi

1964 doğumlu olan Mustafa Kadaifçi, 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 1988 yılında Sınai Yatırım Bankası Kredi İzleme ve Kontrol Müdürlüğü’nde Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 2001 yılında gerçekleşen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile birleşmeye kadar Mali Tahlil Müdürlüğü’nde Müşavir Uzman olarak çalışmıştır. Birleşme sonrası 2002-2004 yılları arasında Sorunlu Krediler Müdürlüğü’nde tahsili gecikmiş ve kanuni takipteki alacakların tahsili, yeniden yapılandırılması ve hukuki takibi konularında Yönetici, 2004 yılından 2015 yılına kadar Mali Analiz Müdürlüğü’nde Yönetici ve Grup Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte enerji, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, metal, tekstil, kimya ve gıda başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 800 civarında orta-büyük ölçekli şirketin fizibilite etüdünün değerlendirilmesi, mali tablo projeksiyonlarının hazırlanması ve kredi taleplerinin değerlendirilmesi sürecinde değişik görevler üstlenen Mustafa Kadaifçi, aynı zamanda TSKB kredi müşterilerinin içsel derecelendirilmelerine ilişkin, kredi notu/rating sisteminin kurulması ve çalıştırılmasında çeşitli görevler üstlenmiştir. Bütçe-Planlama, Finansal Yönetim, Mali Tablo ve Karlılık Analizi, Orta Uzun Vadeli Kredi Değerlendirme, Değerleme, Vergi Hukuku, Yatırım Fizibilite Etüdü alanlarında bilgi ve deneyim sahibidir. Mustafa Kadaifçi, 2020 Mart ayında CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesine katılmıştır.
Kıdemli Analist

İlksin Özkan

1970 Ankara doğumlu olup, ODTÜ Çevre Mühendisliği mezunudur. Kariyerinin başlangıcında kısa bir süre çevre mühendisi olarak çalışmış, bankacılığa 1997 yılında Pamukbank’ta başlamıştır. Pamukbank’ta Ticari Tahsis, Kurumsal Tahsis ve Mali Analiz birimlerinde çalıştıktan sonra, 2004-2006 yıllarında kariyerini Halkbank’ta Mali Analiz Birimi’nde sürdürmüştür. 2006-2012 yılları arasında Finansbank Ankara Kredi Bölge Müdürlüğü’nde görev almış olup, 2013 yılından 2017 yılı Ocak ayına kadar Finansbank Polatlı Şubesi Şube Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 2017 yılından beri CFO Finansal Hizmetler A.Ş. ailesinde Kıdemli Analist olarak görev yapmaktadır.
Kıdemli Analist

Pınar Arslan

1991 Ankara doğumlu olup, Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. 2015- 2016 yılları arasında Tekstil Mühendisliği yapmış, aynı zamanda 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirmiştir. Aralık 2016’den itibaren grubumuz bünyesinde Finansal Analist olarak görev yapmaktadır.
Mali ve İdari İşler Yöneticisi

Mustafa Emre Kılıçarslan

1981 Ankara doğumlu olup, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü mezunudur. Bankacılık kariyerine 2006 yılında Oyakbank’ta başlamış olup, 2007-2011 yılları arasında Garanti Bankasında Yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 2012-2013 yılları arası ING Bank, 2013-2015 yılları arasında Şekerbank’ta şube kadrosunda görev almıştır. Daha sonra Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı yapmıştır. KPSS için Türkiye Ekonomisi üzerine ve Kaymakamlık sınavlarına yönelik kitapları mevcuttur. SPK 3. düzey Gayrimenkul Değerleme uzmanlığı, Konkordato Komiserliği ve Bilirkişi Sertifikası sahibidir. Temmuz 2018'den beri grubumuz bünyesinde Mali ve İdari İşler Yöneticisi olarak görev almaktadır.

Tecrübeli Ekibimiz Firmanızın Finansal Yapısını Güçlendirmek için Yanınızda