Bütçe Planlama ve Yönetimi

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

Bütçe Planlama ve Yönetimi

“Gelecek dönemde elde edilecek gelirleri ve yapılacak harcamaları gösteren tablo” anlamına gelen bütçe; işletmelerin gelecek dönem satış ve maliyetleri sonrasında ortaya çıkan sonuçları parasal olarak ifade eden plandır.

Bütçe planlaması, gerçekleşmesi beklenen olaylar ve durumlar tahmin edilerek hazırlandığından, şirket hedeflerini ve amaçlarını en kapsayıcı şekilde, şirketin tüm bölümleri ile ortak olarak hazırlamaktayız.

Bütçe planlaması yapılırken öncelikle kapsayacağı dönemin belirlenmesi önem taşır. Uzun zaman aralıkları için hazırlanan bütçe planları gerçekçilikten uzak olacağından ideal olan, 3 aylık dönemler için hazırlanan 1 yıllık bütçe planlaması ile hareket etmekteyiz.

Bütçe stratejisinin belirlenmesi aşamasında, planlaması yapılan bütçe dönemine ilişkin satış miktarlarını, geçmiş dönem verileri de dikkate alınarak hedeflemekteyiz. Bu süreçte üretim maliyetleri, sabit ve değişken giderler, gelir, marj ve işletme sermayesi gibi hedeflerin netleştirilmesini sağlıyoruz. Bütçenin maliyet kalemlerini, tüm bölümlerin ve çalışanların iş ile ilgili gelecek dönem ihtiyaçlarını dikkate alarak aşağıdan yukarıya doğru belirlemekteyiz.

Bütçeyi, nakit akışından bağımsız düşünmüyor, gelecek dönemlerde yaşanabilecek sapmaları tahmin ediyor ve gerekli revizyonları yapıyoruz. Bu aşamada mevsimsellikleri dikkate alıyor sapma analizlerini yaparak, daha yoğun üretimin ve satışın olması beklenen dönemleri bütçede dikkate alıyoruz. Bütçe planlamasının tamamlanması ve nihai bütçenin onaylanması sonrası, organizasyondaki tüm bölümlere bütçe hedeflerinin bildirilmesini ve tüm paydaşlarla paylaşılması sürecini yönetiyoruz.

Hazırlanan bütçe planını dönemsel olarak takip ediyor, meydana gelen sapmaları belirliyor ve bu sapmalara göre bütçeyi gözden geçirip, tekrar planlıyor ya da bu sapmaların nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik stratejileri oluşturuyoruz.

Bütçe planlaması ile gelecek dönemlerde yaşanması muhtemel sorunları öngörmeyi sağlarken, tüm bölümleri ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi amaçlıyoruz. Bütçelemeyle; bölümlerin, yöneticilerin ve çalışanların verimliliklerinin ölçülebilir olmasına, işletme yönetiminin daha iktisadi davranmasına katkı sağlıyoruz.

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. olarak bütçenizi sizlerle birlikte planlıyor, süreçleri takip ediyor, nakit akışınız ile birlikte bütçe gerçekleşmelerini sapma analizlerini yaparak kontrol ediyor, ihtiyaç olması durumunda revize ederek siz müşterilerimize tüm süreç ile ilgili destek veriyoruz.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz