Bilanço Yönetimi

CFO Finansal Hizmetler A.Ş.

1. Bilanço Yönetimi'nin önemi

Öncelikli olarak, bilanço yönetiminden kastedilen, bilanço makyajı değildir. Karşılaştığımız birçok firmanın muhasebe kayıtları, maalesef firmanın gerçek ve güçlü durumunu yansıtmamaktadır.

Finans, sahip olunan varlıklar ile  yükümlülüklerin optimum düzeyde yönetilmesidir. Bu kapsamda, en önemli finansman kaynağı, finans kurumlarından sağlanacak kredilerdir. Finans kurumları, firmalara kredi tahsisi yaparken “rating modülleri” ile firmaların kredibilitesini belirlemek üzere puan vermektedir.

Bu nedenle, firmaların hak ettiği kredi puanını alabilmeleri, mali kayıt sistemlerini geliştirmeleri ve kayıt altına alabilmeleri ile mümkündür.

2. Bilanço Yönetimi'nde neden CFO Finansal Hizmetler A.Ş.?

Geliştirdiğimiz teknik ve analizlerle;

  • Firmaların son 3 yıl ve ara dönem mali kayıtları incelenir.
  • Detay mali veriler analiz modülüne girilir ve gerekli aktarma ve arındırma işlemleri yapılarak, gerçek mali kayıtlara ulaşılır.
  • Aktarma ve arındırma sonrasında oluşturulacak düzeltilmiş mali kayıtlar, yatay ve dikey analizler ile değerlendirilir ve finansal rasyoları hesaplanır.
  • “Nakit Akışı Simülasyon Modülü” ile firmaların nakit akışının tespitine yönelik yapılacak detay çalışmalar paralelinde, firmaların gerçek mali yapısı ve mali kayıt sisteminin eksiklikleri de tespit edilmiş olur.
  • Bünyemizdeki deneyimli mali müşavirlerimiz ile firmaların mali müşavirleri bir araya gelerek, tespitler üzerinden mutabakatlar yapılır ve eksikliklerin giderilmesine yönelik yol haritası belirlenir.
  • Talep edildiğinde;  tarafımızdan hazırlanan ve bir anlamda kredi tahsis raporu mahiyetinde olan “Tanıtım ve Değerlendirme Raporu”’ mali kayıt analizleri, aktarma ve arındırma işlemlerinin detayları ile birlikte oluşturularak, her üçer aylık dönemde bankalar ile paylaşılır. Hedef, firmaların ve mali kayıtlarının en doğru şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz