fbpx

EĞİTİMİN AMACI VE HEDEFİ:

Eğitim ile, katılımcıların teknik finans ve nakit akışı yönetimi alanındaki becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitmen Özgür Saygı’nın, bankacılık döneminden edindiği deneyimler yansıra, on yıldır özel sektör firmalarına verdiği teknik danışmanlıktan kazandığı tecrübeler ile donatılacak olan eğitimler simülasyonlar ve örnekler ile desteklenecektir.

Katılımcıların verilecek eğitimler ile donanımlı finansçılar olarak yetiştirilerek, sektördeki açığın giderilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE:

1.MODÜL

  • Kamu ve özel kuruluşların finans/maliye departman yöneticileri ve çalışanları
  • Kobi ve Ticari bankacılık yöneticileri ve uzmanları
  • Genel olarak finansa ilgi duyanlar

2.MODÜL

  • Finans, maliye departman yöneticileri ve çalışanları
  • Kobi ve Ticari bankacılık yöneticileri ve uzmanları
  • 1.Modül “Teknik Finans Eğitimi”ni alanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ

1.MODÜL: 12 saat (Hafta içi iki gün akşam saati üçer saat; Cumartesi 6 saat)

2.MODÜL: 12 saat (Hafta içi iki gün akşam saati üçer saat; Cumartesi 6 saat)

FİNANS EĞİTİMİ – 1. MODÜL “Teknik Finans Eğitimi”
1 Finans ve muhasebenin temel kavramları
2 Muhasebe sisteminin işleyişi
3 Kayıt sisteminin örneklerle anlatımı
4 Temel Mali Tabloların Tanıtımı ve örneklerle analizi
5 Dikey ve Yatay rasyo analizi
6 Nakit akım tablosunun oluşturulması ve yorumlanması
7 İşletme sermayesi ihtiyacının tespiti
8 Optimum kaynak varlık yönetimi
9 Optimum kaynak yönetiminde bankanın önemi
10 Banka kredilerinin tanımı ve çeşitleri
11 Finans matematiği ve paranın değeri kavramı

FİNANS EĞİTİMİ – 2.MODÜL “İleri Düzey Nakit Akışı Yönetimi”
1 Nakit bütçe (nakit akışı) Yönetiminin tanımı ve unsurları
2 Mevcut ödemeler dengesinin oluşturulması
3 Üretim ve satış hedeflemesi
4 Maliyet unsurlarının tespiti
5 Alım ve satım vadelerinin belirlenmesi
6 Operatif nakit akışının oluşturulması
7 Başabaş noktasının tespiti
8 Finansman ihtiyacının tespiti
9 En doğru finans modelinin oluşturulması
10 Nihai nakit akışı hedefinin belirlenmesi
11 Yatırım fizibilitesinin oluşturulması

Yorum yapın