fbpx

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere;

İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği, 01.06.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edileceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştır.

Aynı düzenleme ile 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senetlerine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Çekler 01.06.2021 tarihinden itibaren ibraz süre içerisinde ödenecek dense de, uygulamada ibraz süresinin başlangıcı olan 01.06.2021’de takasa sokulacaktır. Bir başka değişle; 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasındaki bir güne yazılmış bütün çeklerin takası ağırlıklı olarak 01.06.2021 tarihinde gerçekleşecektir.

Bu düzenleme önemli sıkıntıları da birlikte getirmiştir.

– Ağırlıklı olarak yurtdışından hammadde, ticari mal getiren üreticiler, nakit akışlarında tahsilat olamayacağından, gümrükten mal çekerken zorlanabileceklerdir.
– Tahsilatların yapılamayacak olması nedeni ile vadesi gelen kredi ödemelerinin de ileri bir tarihe alınarak yeniden vadelendirilmesi gerekecektir.
– Çek karşılığı kullandırılan iskonto kredilerinde, vade uzatımı nedeni ile doğacak ilave faizlerin ne şekilde müşteriye yansıtılacağı konusunda düzenleme yapmak gerekecektir. Muhtemelen vade farkı ayrıca, çeki ibraz ederek iskonto edenden tahsil edilmeye çalışacaktır.
– Özellikle üretici firmaların, üretimlerini aynı şekilde devam ettirebilmeleri için, bir aylık süreyi kendi imkanları ve kredi limitleri paralelinde banka kredisi kullanarak finanse etmeleri gerekecektir. Aylık ortalama 10 milyon TL mal alımı gerçekleştiren ve tamamını yurt dışından temin eden veya ağırlıklı olarak peşin alım gerçekleştiren bir üreticinin nakit açığı 10 milyon TL olacaktır. Diğer üretim giderlerinin ağırlıklı olarak peşin ödendiği düşünüldüğünde açık daha da yükselecektir.
– Mali sıkıntı yaşayan ve icra takibine maruz kalma ihtimali olan firmalar için ise, bu dönem büyük bir avantaj yaratmaktadır. Bu firmaların bu dönemi doğru kullanması, borç yapılandırma adına alacakları aksiyonları doğru olarak belirlemek adına gerekli analiz ve çalışmaları yapmalarına dair bir fırsat oluşmuştur.

 

Özgür Saygı

30.4.2021

Yorum yapın