fbpx

Bankalar Nezdindeki Güvenilirlik Nasıl Sağlanır?

–Bankalarca endişe edilebilecek konuları önceden tahmin etmek ve detaylı olarak açıklamak, bankalar nezdindeki güvenilirliğinizi arttıracaktır.

– Bankalar ile aynı dili konuşmaya özen gösterin ve ilişki geliştirin. Bu ancak kendinizi doğru tanımak ve doğru anlatmak ile mümkündür.

– Ödemeler dengenizi ve yıllık nakit akış projeksiyonunuzu oluşturun ve gerektiğinde bankalar ile paylaşın.

Hedef Nakit Akışınızı ve Proforma Gelir Tablonuzu Oluşturun

– Yıllık satış hedefinizi, satış kalemlerindeki karlılığınızı da dikkate alarak belirleyin.

– Bu satış hedefinizi ödemeler dengeniz ile örtüştürüp bir yıllık nakit akış projeksiyonunuzu belirleyin.

– Kur, alacak, tedarikçi, kar risklerine göre stres analizlerinizi yapın ve nakit akış projeksiyonlarınızı her türlü riski dikkate alarak farklı senaryolara göre düzenleyin.

– Bu senaryolar dahilinde yıl sonu bilanço ve gelir tablolarınızı tahmin etmeye çalışın.

Kur Riski Taşımayın

– Kur riskini bertaraf edebilmek için, çalıştığınız bankaların hazine departmanları ile iyi ilişkiler geliştirin.

– Forward dışında kullanılan türev ürünleri mutlaka değerlendirin.

Ticari Alacak Sigortası ile Alacaklarınızı Sigortalayın

– Alacak riskini bertaraf edebilmek için alacak sigortası yaptırın.

– Alacak sigortası sadece alacaklarınızı sigortalamaz, aynı zamanda sektördeki etkinliğinizi artmak için de kullanabilirsiniz.

Nakit Kredi Kullanımı

– Belirsizliğin arttığı dönemlerde kaynağa ulaşmak zordur. Bu dönemlere hazırlıklı olun. Sabit faizli ve uzun vadeli nakit krediler ile likiditenizi arttırın.

– Nakit kredilerde yaşanabilecek faiz artışlarından etkilenmemek için, dönemi doğru değerlendirmek ve gerektiğinde sabit faizli kredi türünü tercih etmek gerekecektir.

Yatırım Finansmanı

– Yeni teşvik mevzuatından yararlanın ancak yatırımlarınızı mümkün olduğunca uzun vadeli krediler ile finanse edin.

– Yatırımlarda öz varlık kullanım oranını mümkün olduğunca düşürün ve ağırlıklı kısmını uzun vadeli düşük faizli krediler ile finanse edin.

– Yatırımlar için kullanılacak yabancı para kredileri, mümkün olduğunca döviz artışına maruz kalmamak için kur riskini bertaraf ederek kullanın.

Tedarikçi Bağımlılığı

– Tedarikçi bağımlılığınızı düşürün.

– Sadece yurt içinden değil aynı zamanda yurt dışından tedarik imkânları yaratın.

– Satışlarınızda yurt dışı satışların payını arttırın.

– Mal mukabili yapılan yurt dışı satışlarda alacak sigortası veya yurt dışı faktöring imkânlarını değerlendirin.

Stok Verimliliği

– Stok verimliliğinizi artırın.

– Stok takibinin en doğru şekilde yapılabilmesi için gerekli personel ve teknolojik yatırımlarını mutlaka yapın.

 Mali Verilerin Değerlendirilmesi

– Serbest mali müşavirinizi mümkünse bünyenizde tutun.

– Firmanızın mali verilerini sadece vergisel anlamda değil, bir bütün olarak değerlendirin.

– Mali verilerinizi yatay ve dikey analizler ile değerlendirin. Bilanço kalemlerinizin yıllar itibariyle gelişimini ve cari dönemde aktiften aldığı payı satışlarınızı da dikkate alarak takip edin.

– Mali müşavirinizden gelen üç aylık mizanları, mutlaka bilanço hali ile görün ve önceki dönemlere göre artış azalışlarını kontrol edin (bu alanda çok büyük yanlışlıklar tespit etmekteyiz).

Bilanço Dışı Varlıklara Yatırımlar

– Bilanço dışı varlıklara yatırımlar, bilanço yapınızı zayıflatmasın.

– Sermayenizi güçlendirin ve yatırımlarınızı mümkün olduğunca bilanço içine alın.

– Bilançonuzu mümkün olduğunca gerçek değerine (UFRS standartlarına) yaklaştırmaya çalışın.

– Mutlaka bir yeminli mali müşaviriniz ve iyi bir avukatınız olsun.

Çalışanların Performansı

– Personeliniz ile hedeflerinizi paylaşın. Hatta bu hedefleri belirlerken onları da oyuna davet edin. Bu personelin kuruma olan bağlılığının artması ve hedeflere maksimum katkı sağlamasında etkili olacaktır.

Özgür Saygı

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

Yorum yapın