fbpx

Finans Nedir?

Finans, genel olarak varlıklar (aktif) ile kaynakların (pasif) oyunudur.

Finansman Kaynakları

Varlıkların finansmanı için kaynağa ihtiyaç vardır.

Kaynaklar, öz kaynak ve yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır.

Öz kaynaklar, büyüyen yapılarda, genellikle yetersizdir.

Bu nedenle, yabancı kaynağa ihtiyaç duyulur.

Yabancı kaynaklar, piyasa borçları ve banka borçları olarak ikiye ayrılır.

Finans Yönetiminde Banka…

Piyasadan alınabilecek tedarik vadesi bellidir. Peşin alıma doğru esnek iken (kaynak ihtiyacı artar) vade uzatma yönünde esnek değildir.

Bu nedenle, doğru yönetildiğinde en esnek kaynak, BANKA’dır.

Finans denince akla BANKA’nın gelmesinin nedeni de budur.

Banka İlişki Yönetimi

Banka, risk yönetir. Risk, belirsizliktir.

Bu nedenle, riski alabilmesi için onu tanımlaması ve minimize etmesi gerekir.

İste bu noktada, finans yönetiminin detaylarına ve teknik araçlara ihtiyaç vardır.

Öncelikli olarak firmalar kendilerini ve risklerini doğru analiz edebilmeli, doğru tanımlayabilmeli ve bunu doğru bir dil ile bankaya anlatabilmelidir.

 

Özgür Saygı

CFO Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı

Yorum yapın